Domov > OZ Bimaček – kysucká ľudová kultúra

Dobrý deň, vitajte na stránke Občianskeho združenia Bimaček. Založil som ho s priateľmi na podporu uchovávania hmotnej, ale aj duchovnej ľudovej kultúry v regióne Kysuce. Je nesmierne bohatá a rôznorodá, čo má svoje korene v historickom postupe osídľovania Kysúc rôznymi etnikami a sociálnymi skupinami v priebehu storočí, hlavne od 14.storočia. Je tu pomerne vyhranených niekoľko subregiónov s odlišnými nárečím, s odlišnosťami v odeve, liečiteľstve, zvykosloví, spevoch a hudbe, staviteľstve, prakticky vo všetkom. Tak môžeme odlíšiť oblasť horných Kysúc- Turzovka a okolie a časť Čadce a okolia(Milošová), ktorá bola doposiaľ v popredí môjho záujmu. Je to moje rodisko, kde sa hovorfí nárečím geneticky blízkym malopoľskému dialektu. Potom je vyhranená skupina goralsky hovoriacich obcí Skalitskej doliny, Oščadnica, Horelica a dolina Čadečky, skupina obcí a mestečko Krásno nad Kysucou v Javorníkoch a Kysuckej vrchovine, s výnimkou Zákopčia a Rudinskej pomerne starých, kde sa hovorí takmer čistou slovenčinou a nakoniec Bystrická dolina s vlastným nárečím a svojráznou kultúrou, inklinujúca k Terchovej a starým horno-považským obciam.  Všetkých Kysučanov však spájala nesmierne húževnatosť, pracovitosť a ťažké životné podmienky. Nepoznám, snáď ešte okrem Oravy, iný, takto diferencovaný región na tak malom území. Je tu toho veru dosť, čo treba uchovávať. Čo všetko chceme v OZ Bimaček robiť vám prezradia stanovy.

Ja vám prezradím, aké orgány zvolil prípravný výbor, ktorý žiadal hore uvedenú registráciu

  • riaditeľ: MUDr.Jozef Marec
  • správna rada: Ján Halagačka-predseda, MUDr. Alena Marcová a Jozef Konečný- členovia
  • dozorná rada: Ján Staník – predseda, Mgr.Mária Poljaková a Eva Ježíková- členovia

O členstvo v OZ Bimaček zatiaľ požiadalo  6 priateľov, členské na jeden rok je 10 euro. V tom je zahrnutý vstup zdarma na všetky podujatia organizované OZ a 10% zľavu na knihy a predmety, ktoré OZ vydá. O členstvo možno požiadať individuálne u pani Evy Ježíkovej na mieste jej zamestnania- Kamenárstvo Belko, Turzovka kúsok povyše Tesco, alebo na každej hromadnej akcii OZ Bimaček. Samozrejme, že naša činnosť bude závisieť  na členskom, daroch a sponzoroch,  iný zdroj príjmov musíme obstarávať predkladaním konkrétnych projektov. Orgány združenia sme volili v súlade so Stanovami OZ Bimaček- Kysucká ľudová kultúra, najbližšie už si ich budú voliť samotní členovia na Valnej hromade, ktorá sa uskutoční budúci rok.

Kontaktujte nás na emailovej adrese oz-bimacek@bimacek.sk

Oficiálny názov OZ je BIMAČEK – kysucká ľudová kultúra registračné číslo pridelené Slovenským štatistickým úradom ( IČO) 50206885 číslo účtu v SLSP. a.s SK3109000000005117412052