Priatelia, už dávnejšie beží 4.rok činnosti nášho občianskeho združenia Bimaček- kysucká ľudová kultúra. Viacerým z Vás sme vošli do povedomia aj keď je o nás možno málo počuť, keďže našim hlavným médiom je internet a sociálne siete. Len krátko – prevádzkujeme múzeum ľudovej kultúry s dvomi expozíciami – gazdovstvo a dvor a Na počiatku bolo drevo. Robíme bud svojpomocne, alebo pomocou externých lektorov rôzne akcie- tematické večera, workshopy, besedy, vydávame knihy( vydali sme tri), prednášky- hlavne na blízkej Morave, exkurzie, lektorované návštevy. Za tieto tri roky aj čosi sme urobili 27 veľkých akcií, ktorých sa zúčastnilo cca 1000 návštevníkov( len ktorí sa podpísali). Myslím že na hŕstku ľudí popri zamestnaní je to slušná štatistika. Nečerpali sme k tomu vôbec žiadne verejné zdroje, financujeme sa vlastnou činnosťou – predajom našich kníh, drevených výrobkov a hlavne vďaka dobrým ľuďom- sponzorom, z ktorých sú niektorí naozaj veľmi štedrí a bez nich by to naozaj nešlo. Sme im nesmierne zaviazaní, aj tým ktorí nám darovali 2% zo svojich daní. Bolo ich 13 a vybralo sa okolo 1300 euro. Srdečná vďaka.
Aj tento rok sa uchádzame o 2% z vašich daní. Všetko čo nazhromaždíme, či hmotné, či duchovné tu ostane ako výživa pre národné povedomie tých, čo prichádzajú po nás. Plány máme aj tento rok smelé a ambiciozne, okrem iného vydať dve knihy Beskydské nárečie Turzovsko-Čadecka aj s prílohami a konečne aj moju zamilovanú tému stromy Kysúc, konečne po 15 rokoch- Moji zelení bratia. Okrem knihy o našom nárečí by sme chceli konečne zorganizovať nesúťažnú prehliadku rozprávačov kysuckých nárečí aj s audiovizuálnym výstupom. Na to všetko treba financie. Preto sme v zime nezaháľali a vybavili sme si súhlas a registráciu na vykonávanie Verejnej zbierky, reg. Na MV SR pod číslom 000-2019-005152, zo dňa 18.1.2019
Zbierku máme právo vykonávať tromi spôsobmi- zasielaním verejných darov( od vás) na verejné číslo účtu. Máme ho zriadený v SLSP,a.s SK71 0900 0000 0051 5274 8432. Nájdete ho ľahko ak zadáte vo vyhľadávači : transparentné účty – BIMACEK. Tam budete vidieť kto nás podporil, a na aký účel a komu boli prevedené peniaze
Taktiež už odteraz nás môžete podporovať zasielaním darcovských sms na číslo 877 s textom DMS (medzera) BIMACEK, čiže DMS BIMACEK. Cena jednej SMS je 2 eurá, z čoho 1,92 eura ide nám. Prostriedky získané sms-kami nám budú zasielané á 3 mesiace. Takto nás môžete podporiť z tepla domova, bez chodenia po bankách, či operáciách na účte. Ked nám pošlete raz za týžden takúto sms( môžete aj viackrát denne!!!) za rok je to skoro 80 euro( už je 10 týždnov za nami)
Tretí spôsob, ktorý chceme realizovať sú stacionárne pokladničky, ktoré budú umiestnené na vybraných miestach( ešte o nich rokujeme) v súčasnosti ich pilne vyrábame z kartonových škatúľ a kompotových fliaš, aby zodpovedali predpisu.
Ale najviac nás teší, ak si prídete niečo kúpiť do nášho obchodíku na Nádražnej ulici v Turzovke, kde je už vyše 100 mojich vlastných výrobkov Aby ste za podporu, ktorú nám dáte dostali aj proti hodnotu. Tak zatiaľ toľko. Formulár na 2% z daní si stiahnite na našom webe. Najbližšie vás podrobnejšie poinformujem o akcii ktorú plánujeme na 18. Apríla a veríme, že vás zaujme.

Napíšte nám svoje reakcie a názory