jednoduché zariadenie na dlabanie ryhy - fugy, do šindľov. Na pevnú lavicu sa namontovali štyri kolíky šikmo od stredu k okrajom dva a dva. Medzi ne sa ukladal šindeľ tak, aby sa pri vystruovaní drážky nemohli uvoľniť - jeden šindeľ užšou časťou ( strela) nadol vedľa neho  ďalší opačne až kým nebol priestor medzi kolíkmi zaplnený. Drážky do šindľov sa vyrezávali buď  jednoručným nožom s ostro ohnutým ostrím( ferfug, fug) alebo obojručným nožom s malým ostrým v tvare kónického žliabku( fugovač)

DarovalPodjavorová
KategóriaNezaradené
Počet kusov1
Vek100 rokov

Obrázky položky:

Prídite sa pozrieť do priestorov Bimačku, kde si tento predmet môžete pozrieť na živo. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Napíšte nám svoje reakcie a názory