Z uvedeného čísla sa nám budú posielať prostriedky každé 3 mesiace na transparentný účet uvedený  na vyhľadávači ako Transparentné účty – BIMACEK