takže priatelia dávam link na fotogalériu z Lucie v Bimačku, Vďaka prezidentovi Spolku priateľov Turzovky pánovi Ivanovi Gajdičiarovi, ktorý urobil bohatú fotodokumentáciu na ich web, za čo mu srdečne ďakujem!!!

https://www.spolokpriatelovturzovky.sk/index.php/aktualne-oznamy/821-arokrasny-veer-v-qbimakuq